Mer er ikke det samme som bedre

Grønvold svarer Said