Storm i et vannglass

Folk bør besinne seg — la nå dette bli en verdig avduking og fin markering.