Bosetting og tvang

Regjeringen åpner for bruk av tvang for å få kommuner til å bosette flyktninger som har fått opphold her i landet.