De meningsløse debattene

Kommentar til lederartikkel 24. september.