Et bærekraftig arbeidsliv

Altfor mange risikerer å bli unødvendig uføretrygdet fordi samfunnet ikke stiller opp med arbeidsrettede tiltak i tide.