• skatt.jpg FOTO: SCANPIX

De rikeste blir nullskatteytere

FORMUESSKATT: Når vi hører høyrepartienes argumenter mot formueskatten blir det hele ganske komisk.