En veibom til begjær – og besvær

Samferdselsminister Kleppas beslutning om å reise en ny veibom mellom Lillesand og Kristiansand strider mot alle de regler og prinsipper storting og regjering har fastsatt for bompengeinnkreving.