Belønningen i boks

Nå er det på tide å følge opp bruken av belønningsmidlene på en best mulig måte. Slik at effekten blir den som både tilhengere og motstandere av rushtidsavgift er enige om, nemlig at trafikken bør ned om morgenen og ettermiddagen.