Nobel pris til rett tid

Til alle som var imot mandagens fredspristildeling: Hvordan hadde Europa sett ut uten EU?