Rikfolkpartiet Høgre

Å fjerne formuesskatten vil redusere rikfolks skatt.