Kandidaten Bransdal

Venneslas ordfører har en folkelighet få andre politikere i landsdelen kan matche.