Fylkesmannens selvgodhet

Generelt har det festet seg et inntrykk av at Fylkesmannen i Vest-Agder er bemannet med kvalitativt og kvantitativt dårlig mannskap.