Ulven på Sørlandet

Det som har skjedd over store deler av verden de siste århundrene, er at husdyrene våre i stadig større grad har fortrengt ville arter.