Sykepleiernes arbeidsbetingelser

Norsk Sykepleierforbund er bekymret i forhold til rekrutteringen av sykepleiere. De peker på at antall eldre pleietrengende øker og dette vil akselerere fram mot 2030.