Ordfører Sørensens epost til Espen Solum

Dette er eposten Per Sigurd Sørensen sendte Espen Solum i dag.