Energilandet Norge

Hva om våre naboland skulle bli like «miljøvennlige» som Norge og forby både atom-, kull— og gasskraft? Da ville muligheten til å importere strøm til Norge utebli, vannmagasinene gå tomme og en omfattende energikrise trolig bli utløst.