Kommunal suksess

Mandal hadde et sykefravær på 9 prosent da kommunen begynte å kjempe aktivt mot sykefraværet i 2003.