Uten styring

Barnehageetaten i Kristiansand har brukt 23,2 millioner kroner for mye.