Menneskerettighetene – helt konkret

Vi unnskylder oss nesten overfor andre kulturer som holder seg med primitive politiske styringsformer, og vi er redde for å si at demokrati og rettsstat er best.