Samhandling uten bremser

Til tross for advarsler og bekymringsmeldinger valgte regjeringen i går å lansere Samhandlingsreformen. Siden forslaget ble lagt fram i fjor, ser lite ut til å være endret.