Når bankfolk tenker for smått

Mangel på en større visjon rammer landsdelen. I fusjonsforhandlingene handler det altså ikke om hva en sammenslått bank kan bety for landsdelen, det handler om personlige motiver.