Tøffere prikkbelastning

Samferdselsmyndighetene, ledet an av statsråd Magnhild Meltveit Kleppa (Sp), strammer til på ordningen med prikkbelastning på førerkort.