Når telefonen er smartere enn telefonisten

Bølgen av smarttelefoner legger press på våre sosiale omgangsformer.