Og det var ikke røykeloven som bidro til at tobakksfabrikanten fant ut at det ikke var liv laga i Norge, selv om loven ikke gjorde tilværelsen enklere. Det var et særnorsk avgiftsnivå, denne gangen på tobakk, og det at vi står utenfor EU, som kom til å sette punktum for Asbjørnsens Tobaksfabrik AS. Dermed også for den siste tobakksfabrikk i Kristiansand, byen som en gang i tiden iallfall hadde seks-sju tilvirkere av denne sort.

Nå gjelder andre forhold. Tobakkens fordervelighet nevnes hyppig. Men fortsatt er dette en fullt lovlig vare, og produksjonen av Asbjørnsens sortimenter er ikke avviklet. De er «bare» flyttet ut av landet.