Konkurranse - en vei til større brukertilfredshet?