Både fylkesordfører Oddvar Skaiaa i Aust-Agder, ordfører Jan Oddvar Skisland i Kristiansand og fylkesleder Oddvar Hodne i Vest-Agder uttrykte seg i vår avis i går på en måte som tilsier at lysten til å regjere videre sammen med Høyre etter valget ikke er til stede.

Mens de lokale partitoppene er klare i sin tale, velger parlamentarisk leder Jon Lilletun å forholde seg taus. At han ikke sier noe, kan lett bli tolket som at KrF sentralt ønsker fortsatt samarbeid med Høyre. En holdning mange partifolk ute i distriktene ikke deler, og som kan gjøre det vanskelig å samle troppene i den forestående valgkampen.