Lønn som fortjent?

Folk på Stortinget bør tjene like mye folk flest gjør.