E 39 Kristiansand-Søgne i praksis utelatt?

Strekningene er ikke finansiert som OPS, ei heller prosjektfinansiert, som er en ny finanseringsform fra regjeringen.