Til siste stemme

Det er sant at man ikke skal legge for stor vekt på én enkelt meningsmåling. Men denne er likevel svært interessant, fordi den viser hvor store konsekvenser små utslag kan gi.