Stresstest av barn

Barn smittes av foreldrene sine.