• doc674lxs1tdtj4oyeb5l7.jpg

Agdermodellen for likestilling

Agderfylkenes viktigste ressurs er menneskene som bor her. Befolkningen er mangfoldig, talentene mange og ulike. Heldigvis.