Private barnehager

Det er nettopp private aktører som har gjort full barnehagedekning mulig.