Viktig forebygging

Jo tidligere politi eller andre offentlige myndigheter kommer i inngrep med unge mennesker som sliter, desto bedre.