Hoder og hender til Kristiansand

Langt over halvparten av Agder-bedriftenes verdiskaping skjer i Kristiansandsregionen. Hvordan henter vi kompetanse til fortsatt vekst?