Søgne kommune må ikke anke dommen!

Kommunen har ennå ikke bestemt seg for om de vil anke dommen.