Påsken i ord og toner

Takk til bedehuskoret ved Kristiansand bedehus for en minnerik kveld og en fin forberedelse til påskehøytiden, som står for døren.