Rødgrønn familiepolitikk

Den nye reformen sier at alle 40 årene i arbeidslivet skal telle like mye.