Tilgang til varmtvannsbasseng

Trening i varmtvannsbasseng på 34 °C er svært viktig for revmatikere.