Gratulerer, Robert Liland!

Robert Liland har vært en foregangsmann og satt en standard for dem som vil prøve sakene sine for retten.