• VENTER: Over 4400 mennesker på norske asylmottak venter på å få en kommune å bo i. Her et bilde fra Bygland. FOTO: Kristin Ellefsen

Bosetting av innvandrere

Vi er internasjonalt forpliktet til å ta imot flyktninger. Det gjelder også norske kommuner.