Lovende forskning i Sverige

Vitenskapen gir her håp om at vi kommer stadig nærmere løsning på kreftens gåte.