Svekket tillit til veivesenet

Når en statlig etat bruker slike ord og uttrykk i interne rapporter, har alle på utsiden grunn til å lure på hva som egentlig diskuteres på innsiden.