• SØRLANDSUTVALGET: Utvalget mener at økt forsknings- og utviklingsarbeid, ved universitetet og i samarbeid mellom forskningsmiljø og bedrift, vil være den sterkest driveren for styrking av det eksisterende næringslivet og å skape nytt næringsliv på Sørlandet. Bildet er tatt i august 2011 i forbindelse med etableringen av Sørlandsutvalget. FOTO: ARKIV

Sørlandet i verden – verden på Sørlandet

De to statsrådene Liv Signe Navarsete og Trond Giske oppnevnte i 2011 Sørlandsutvalget. Utvalget ble bedt om å utrede hvordan næringslivet på Sørlandet kan videreutvikles og styrkes. Utredningen blir overlevert de to statsrådene fredag under Arendalsuka. Den globale utviklingen, klima og miljø, framtida for petroleumsbaserte næringer og den digitale revolusjonen har stått sentralt i utvalgets arbeid.