Hva kan vi lære av tunnelbrannen?

Alle tunneler i Norge bør ha rømmingsveier og tilfluktsrom.