• Fra 1. januar 2014 får vi endelig diskrimineringsvern på grunnlag av kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i Norge, skriver artikkelforfatterne. Bildet er fra Homoparaden i 2012, der bl.a. statsråd Inga Marte Thorkildsen gikk i front sammen med ledere for de ulike interesseorganisasjonene. FOTO: SCANPIX

Kjønnsmangfold i en verden av prinsesser og pirater

Å vokse opp uten å føle tilhørighet til verken guttene eller jentene er ensomt for et barn. Begrepet kjønnsmangfold handler om å synliggjøre at kategoriene vi blir satt i, kvinne eller mann — gutt eller jente, ikke stemmer med alles menneskers opplevelse av egen kjønnsidentitet.