Norske myndigheter bør beklage

Siste innspill i debatten om NS-barna.