Kringkastingsavgiften

Det som er viktig for NRK er å se beløpet kr 1290,06. Det betyr ikke noe at de ikke får inn de 6 ørene.