Språkkommentar

Sic-varianten er trolig sjelden, men en effektiv måte å si fra på.