Stortingsmenn og kenguruer

Freddy de Ruiter har opp gjennom årene hatt mange merkelige utspill.