Mobbing og vedtak

Det er mange lover som ikke følger lovverket og som overser påleggene i opplæringsloven og forvaltningsloven. Hvorfor?